תכניות קדמא בית אל

תכניות דירות וקומות בנין A

קומה ק

דירה 1

דירה 2

דירה 3

קומה 1

דירה 1B

דירה 2B

דירה 4

קומה 2

דירה 6

דירה 7

דירה 8

קומה 3

דירה 10

דירה 11

דירה 12

קומה 4

דירה 13

דירה 15

קומה 5

דירה 16

דירה 17

דירה 18

קומה 6

דירה 21

דירה 22

קומה 7

דירה 25

קומה 8

קומה 9

קומה 10

דירה 37

דירה 38

דירה 39

קומה 11

דירה 37B

דירה 38B

דירה 39B

פירוט תכניות הדירות

[wpdatatable id=4]