תכניות קדמא בית אל

מבנה הבניינים ותכניות להורדה

קומה ק

דירה 1

נמכר

דירה 2

נמכר

דירה 3

נמכר

קומה 1

דירה 1B

נמכר

דירה 2B

נמכר

דירה 4

נמכר

קומה 2

דירה 5

דירה 6

דירה 7

נמכר

דירה 8

קומה 3

דירה 9

דירה 10

נמכר

דירה 11

נמכר

דירה 12

נמכר

קומה 4

דירה 13

נמכר

דירה 15

נמכר

דירה 16

נמכר

קומה 5

דירה 17

דירה 18

קומה 6

דירה 21

דירה 22

נמכר

קומה 7

דירה 25

נמכר

קומה 8

קומה 9

קומה 10

דירה 37

נמכר

דירה 38

נמכר

דירה 39

נמכר

קומה 11

דירה 37B

נמכר

דירה 38B

נמכר

דירה 39B

נמכר

פירוט תכניות הדירות

[wpdatatable id=4]